ἄναυρος

ἄναυρος
Grammatical information: m.
Meaning: `torrent' (Mosch.); also river name in Thessaly (Hes. Sc. 477 etc.) and Acarnania.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Kretschmer Glotta 10, 51ff. interpreted the word as "waterless", from the bed dried up in summer; cf. ἄναυρος in EM: ὁ ἐξ ὑετῶν συνιστάμενος ποταμός (s. on χαράδρα). Analysed as ἀν- privativum and a word for `water', which is not attested, but also supposed in ἄγλαυρος (s. v.; further in θησαυρός and Κένταυρος, Kretschmer l. c.). Cf. further the source Αὔρα (Nonnos), the Thrac. river Αὔρας (on which also Brandenstein Archiv Orientální 17, 73f). and Italic (Illyrian?) river names like Metaurus, Pisaurus (Krahe IF 48, 216 A. 5), Isaurus (Lucanus; Pisani Beitr. z. Namenforschung 2, 65ff.). - The second element is compared with Skt. vā́r(i) and in Germ. e.g. ONo. aurr m. if `whet, water' ; Pok. 80f; but Toch. A wär, B wari continues *udr- . - Krahe connects river names like Avara, Avantia (supposed to be cognate with Skt. avatá-, Latv. avuõts etc), Beitr. z. Namenforschung 4, 49 and 115). - No doubt a non-Greek, quite probably non-IE word. If the connection with Krahe's river names is correct, it is certainly non-IE. The assumption of negative ἀν- is quite improbable (it is due to the desire to make everything as Greek and Indo-European as possible, even when everything points in another direction). - Fur. 230 compares (with the names mentioned) Μέταβος = Μεταπόντιον and the river Μεσσάπιος in Crete (with Pre-Greek labial\/F); interesting is then the river name ῎Ανᾱπος in Acarnania and Sicily. Of course, the fact that these forms have no -r-, makes the comparison very doubtful.
Page in Frisk: 1,103-104

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • Ἄναυρος — mountain torrent masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄναυρος — without air masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄναυρον — ἄναυρος without air masc/fem acc sg ἄναυρος without air neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀναύροις — Ἄναυρος mountain torrent masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναύροις — ἄναυρος without air masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀναύρου — Ἄναυρος mountain torrent masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναύρου — ἄναυρος without air masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀναύρους — Ἄναυρος mountain torrent masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναύρους — ἄναυρος without air masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀναύρων — Ἄναυρος mountain torrent masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναύρων — ἄναυρος without air masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.